CJD / vCJD / Bệnh bò điên | LoạI ThuốC, June 2019

Xét nghiệm máu mới cho bệnh prion có vẻ đầy hứa hẹn, June 2019

Xét nghiệm máu mới cho bệnh prion có vẻ đầy hứa hẹn

Tác động của prion protein lên dây thần kinh được tiết lộ lần đầu tiên, June 2019

Tác động của prion protein lên dây thần kinh được tiết lộ lần đầu tiên

Mô hình ruồi đục quả của các bệnh não chết người có thể dẫn đến xét nghiệm máu cho vCJD, June 2019

Mô hình ruồi đục quả của các bệnh não chết người có thể dẫn đến xét nghiệm máu cho vCJD

Một xét nghiệm nước tiểu để chẩn đoán Bệnh Creutzfeldt-Jakob có thể là có thể, June 2019

Một xét nghiệm nước tiểu để chẩn đoán Bệnh Creutzfeldt-Jakob có thể là có thể

Cascade của các sự kiện dẫn đến bệnh prion được mô tả, June 2019

Cascade của các sự kiện dẫn đến bệnh prion được mô tả

Xét nghiệm mới cung cấp cải thiện phát hiện bệnh prion chết người, June 2019

Xét nghiệm mới cung cấp cải thiện phát hiện bệnh prion chết người

Từ tốt đến xấu với một công tắc đồng: Đây là cơ chế tạo ra prion, các protein 'xấu', June 2019

Từ tốt đến xấu với một công tắc đồng: Đây là cơ chế tạo ra prion, các protein 'xấu'

Bệnh Prion được phát hiện sớm sau khi nhiễm trùng và ở nơi đáng ngạc nhiên trong não chuột, June 2019

Bệnh Prion được phát hiện sớm sau khi nhiễm trùng và ở nơi đáng ngạc nhiên trong não chuột

Tại sao thật khó để làm một chú thỏ điên: kiểm tra tính kháng bệnh của prion ở thỏ, June 2019

Tại sao thật khó để làm một chú thỏ điên: kiểm tra tính kháng bệnh của prion ở thỏ

Tìm cách tiến lên trong cuộc chiến chống bệnh prion, June 2019

Tìm cách tiến lên trong cuộc chiến chống bệnh prion

Thử nghiệm Prion và khổ nạn: Tìm đúng công cụ và mô hình thử nghiệm, June 2019

Thử nghiệm Prion và khổ nạn: Tìm đúng công cụ và mô hình thử nghiệm

Nghiên cứu bệnh 'Cannibal' xác định gen chịu trách nhiệm về tính kháng CJD, June 2019

Nghiên cứu bệnh 'Cannibal' xác định gen chịu trách nhiệm về tính kháng CJD

Vòng lặp nhỏ trong protein prion của con người ngăn ngừa bệnh lãng phí mãn tính, June 2019

Vòng lặp nhỏ trong protein prion của con người ngăn ngừa bệnh lãng phí mãn tính

Biến đổi di truyền tự nhiên tạo ra sức đề kháng hoàn toàn trong các bệnh prion, June 2019

Biến đổi di truyền tự nhiên tạo ra sức đề kháng hoàn toàn trong các bệnh prion

Nghiên cứu của UTHealth: Cây cỏ có thể vận chuyển prion truyền nhiễm, June 2019

Nghiên cứu của UTHealth: Cây cỏ có thể vận chuyển prion truyền nhiễm

Thử nghiệm mũi được phát triển cho bệnh nhân prion, June 2019

Thử nghiệm mũi được phát triển cho bệnh nhân prion

Tiêm phòng vắc-xin thành công đầu tiên chống lại bệnh dại như bò điên, June 2019

Tiêm phòng vắc-xin thành công đầu tiên chống lại bệnh dại như bò điên

Protein prion truyền nhiễm được phát hiện trong nước tiểu của bệnh nhân có biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob, June 2019

Protein prion truyền nhiễm được phát hiện trong nước tiểu của bệnh nhân có biến thể bệnh Creutzfeldt-Jakob

Thử nghiệm mới phát hiện prion độc trong máu, June 2019

Thử nghiệm mới phát hiện prion độc trong máu

Tiềm năng phòng ngừa chuyển đổi prion trong tương lai và bệnh sử dụng heparin, June 2019

Tiềm năng phòng ngừa chuyển đổi prion trong tương lai và bệnh sử dụng heparin