Tuân thủ | LoạI ThuốC, March 2019

Sự tham gia của bệnh nhân: nó là gì, và tại sao nó lại quan trọng?, March 2019

Sự tham gia của bệnh nhân: nó là gì, và tại sao nó lại quan trọng?

Người Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng ngừng dùng thuốc trong khoảng cách bảo hiểm của Medicare Phần D, March 2019

Người Mỹ gốc Phi có nhiều khả năng ngừng dùng thuốc trong khoảng cách bảo hiểm của Medicare Phần D

Hỗ trợ đạo đức lâm sàng trong bệnh viện, March 2019

Hỗ trợ đạo đức lâm sàng trong bệnh viện

Kẹp xuống các cơ quan nhân sự tính phí NHS, March 2019

Kẹp xuống các cơ quan nhân sự tính phí NHS

Vội vàng để đè bẹp rủi ro y học hiệu quả, March 2019

Vội vàng để đè bẹp rủi ro y học hiệu quả

Một nửa số bệnh nhân không dùng thuốc theo quy định, nhưng không có can thiệp hiệu quả tại chỗ, March 2019

Một nửa số bệnh nhân không dùng thuốc theo quy định, nhưng không có can thiệp hiệu quả tại chỗ

Làm thế nào để có được thanh thiếu niên và thanh niên với các điều kiện mãn tính để dùng thuốc của họ, March 2019

Làm thế nào để có được thanh thiếu niên và thanh niên với các điều kiện mãn tính để dùng thuốc của họ

Phân tích các thư cảnh báo của FDA cho thấy mối quan ngại về an toàn của bệnh nhân, March 2019

Phân tích các thư cảnh báo của FDA cho thấy mối quan ngại về an toàn của bệnh nhân

Gần một nửa số người mắc bệnh lâu dài đã phải vật lộn để đối phó với thuốc của họ, Vương quốc Anh, March 2019

Gần một nửa số người mắc bệnh lâu dài đã phải vật lộn để đối phó với thuốc của họ, Vương quốc Anh

Chi phí xuất túi đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ điều trị cho bệnh nhân ung thư, March 2019

Chi phí xuất túi đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ điều trị cho bệnh nhân ung thư

Hồ sơ y tế cá nhân liên quan đến việc tuân thủ thuốc được cải thiện, March 2019

Hồ sơ y tế cá nhân liên quan đến việc tuân thủ thuốc được cải thiện

Nghiên cứu về nhãn hiệu CVS tìm ra phương pháp mới, chính xác hơn để phân loại hành vi tuân thủ thuốc của bệnh nhân, March 2019

Nghiên cứu về nhãn hiệu CVS tìm ra phương pháp mới, chính xác hơn để phân loại hành vi tuân thủ thuốc của bệnh nhân

Nghiên cứu: PrEP ngăn ngừa HIV hiệu quả cho các đối tác, March 2019

Nghiên cứu: PrEP ngăn ngừa HIV hiệu quả cho các đối tác

Sự khác biệt trong đặc tính thuốc Generic có thể dẫn đến gián đoạn trong việc sử dụng thuốc thiết yếu, March 2019

Sự khác biệt trong đặc tính thuốc Generic có thể dẫn đến gián đoạn trong việc sử dụng thuốc thiết yếu

Thái độ dự đoán khả năng theo dõi lời khuyên sau điều trị, March 2019

Thái độ dự đoán khả năng theo dõi lời khuyên sau điều trị