Sinh viên / Đào tạo Y khoa (January 2019)

Khả năng phản xạ thấp là rủi ro cho tính chuyên nghiệp mất đi trong thời gian học ở trường y khoa và hơn thế nữa, January 2019

Khả năng phản xạ thấp là rủi ro cho tính chuyên nghiệp mất đi trong thời gian học ở trường y khoa và hơn thế nữa

Tiến sĩ Elizabeth Blackwell: Nữ anh hùng cho phụ nữ, January 2019

Tiến sĩ Elizabeth Blackwell: Nữ anh hùng cho phụ nữ

Ba điều tôi muốn tôi biết: Nhìn lại cuộc sống cư trú, January 2019

Ba điều tôi muốn tôi biết: Nhìn lại cuộc sống cư trú

Cân bằng công việc trong y học với một buổi biểu diễn bên, January 2019

Cân bằng công việc trong y học với một buổi biểu diễn bên

Thành công như một bác sĩ nữ: Công thức là gì?, January 2019

Thành công như một bác sĩ nữ: Công thức là gì?

Bệnh nhân Mỹ được các bác sĩ quốc tế điều trị có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người được điều trị bởi các bác sĩ được đào tạo tại nhà, January 2019

Bệnh nhân Mỹ được các bác sĩ quốc tế điều trị có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người được điều trị bởi các bác sĩ được đào tạo tại nhà

Các nhà nội bộ đề xuất các cách để căn chỉnh tốt hơn nguồn tài chính giáo dục y tế sau đại học với nhu cầu lực lượng lao động, January 2019

Các nhà nội bộ đề xuất các cách để căn chỉnh tốt hơn nguồn tài chính giáo dục y tế sau đại học với nhu cầu lực lượng lao động

Sinh viên y khoa sử dụng hồ sơ y tế điện tử để theo dõi bệnh nhân cũ, January 2019

Sinh viên y khoa sử dụng hồ sơ y tế điện tử để theo dõi bệnh nhân cũ

Tiến sĩ Mom và Dr. Dad: Juggling vai trò trong đào tạo cư trú, January 2019

Tiến sĩ Mom và Dr. Dad: Juggling vai trò trong đào tạo cư trú

Hai thập kỷ đã mang lại rất ít thay đổi cho phụ nữ trong tim mạch, January 2019

Hai thập kỷ đã mang lại rất ít thay đổi cho phụ nữ trong tim mạch

Sinh viên y khoa, kiệt sức và rượu, January 2019

Sinh viên y khoa, kiệt sức và rượu

Chương trình học y tế giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nông thôn, January 2019

Chương trình học y tế giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nông thôn

Chương trình huấn luyện thí điểm để cải thiện năng lực chuyển giới giữa các nhân viên y tế tại một phòng khám đô thị, January 2019

Chương trình huấn luyện thí điểm để cải thiện năng lực chuyển giới giữa các nhân viên y tế tại một phòng khám đô thị

Cải thiện các can thiệp giáo dục cho các bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao, có ý thức về chi phí, January 2019

Cải thiện các can thiệp giáo dục cho các bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao, có ý thức về chi phí

Bác sĩ: Chưa có người cố vấn nào? Bạn có bỏ lỡ không?, January 2019

Bác sĩ: Chưa có người cố vấn nào? Bạn có bỏ lỡ không?

Không gây hại: Xem xét tác động của nghiên cứu quốc tế ngắn hạn của sinh viên y khoa, January 2019

Không gây hại: Xem xét tác động của nghiên cứu quốc tế ngắn hạn của sinh viên y khoa