Sinh viên / Đào tạo Y khoa | LoạI ThuốC, June 2019

Khả năng phản xạ thấp là rủi ro cho tính chuyên nghiệp mất đi trong thời gian học ở trường y khoa và hơn thế nữa, June 2019

Khả năng phản xạ thấp là rủi ro cho tính chuyên nghiệp mất đi trong thời gian học ở trường y khoa và hơn thế nữa

Tiến sĩ Elizabeth Blackwell: Nữ anh hùng cho phụ nữ, June 2019

Tiến sĩ Elizabeth Blackwell: Nữ anh hùng cho phụ nữ

Ba điều tôi muốn tôi biết: Nhìn lại cuộc sống cư trú, June 2019

Ba điều tôi muốn tôi biết: Nhìn lại cuộc sống cư trú

Cân bằng công việc trong y học với một buổi biểu diễn bên, June 2019

Cân bằng công việc trong y học với một buổi biểu diễn bên

Thành công như một bác sĩ nữ: Công thức là gì?, June 2019

Thành công như một bác sĩ nữ: Công thức là gì?

Bệnh nhân Mỹ được các bác sĩ quốc tế điều trị có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người được điều trị bởi các bác sĩ được đào tạo tại nhà, June 2019

Bệnh nhân Mỹ được các bác sĩ quốc tế điều trị có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người được điều trị bởi các bác sĩ được đào tạo tại nhà

Các nhà nội bộ đề xuất các cách để căn chỉnh tốt hơn nguồn tài chính giáo dục y tế sau đại học với nhu cầu lực lượng lao động, June 2019

Các nhà nội bộ đề xuất các cách để căn chỉnh tốt hơn nguồn tài chính giáo dục y tế sau đại học với nhu cầu lực lượng lao động

Sinh viên y khoa sử dụng hồ sơ y tế điện tử để theo dõi bệnh nhân cũ, June 2019

Sinh viên y khoa sử dụng hồ sơ y tế điện tử để theo dõi bệnh nhân cũ

Tiến sĩ Mom và Dr. Dad: Juggling vai trò trong đào tạo cư trú, June 2019

Tiến sĩ Mom và Dr. Dad: Juggling vai trò trong đào tạo cư trú

Hai thập kỷ đã mang lại rất ít thay đổi cho phụ nữ trong tim mạch, June 2019

Hai thập kỷ đã mang lại rất ít thay đổi cho phụ nữ trong tim mạch

Sinh viên y khoa, kiệt sức và rượu, June 2019

Sinh viên y khoa, kiệt sức và rượu

Chương trình học y tế giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nông thôn, June 2019

Chương trình học y tế giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nông thôn

Chương trình huấn luyện thí điểm để cải thiện năng lực chuyển giới giữa các nhân viên y tế tại một phòng khám đô thị, June 2019

Chương trình huấn luyện thí điểm để cải thiện năng lực chuyển giới giữa các nhân viên y tế tại một phòng khám đô thị

Cải thiện các can thiệp giáo dục cho các bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao, có ý thức về chi phí, June 2019

Cải thiện các can thiệp giáo dục cho các bác sĩ để cung cấp dịch vụ chăm sóc có giá trị cao, có ý thức về chi phí

Bác sĩ: Chưa có người cố vấn nào? Bạn có bỏ lỡ không?, June 2019

Bác sĩ: Chưa có người cố vấn nào? Bạn có bỏ lỡ không?

Không gây hại: Xem xét tác động của nghiên cứu quốc tế ngắn hạn của sinh viên y khoa, June 2019

Không gây hại: Xem xét tác động của nghiên cứu quốc tế ngắn hạn của sinh viên y khoa