Chăm sóc giảm nhẹ / Chăm sóc Hospice (January 2019)

Hai trong ba người lớn ở Hoa Kỳ chưa hoàn thành chỉ thị trước, January 2019

Hai trong ba người lớn ở Hoa Kỳ chưa hoàn thành chỉ thị trước

Các cuộc họp do lãnh đạo chăm sóc giảm nhẹ không làm giảm lo âu, trầm cảm của gia đình bệnh nhân bị bệnh mãn tính nghiêm trọng, January 2019

Các cuộc họp do lãnh đạo chăm sóc giảm nhẹ không làm giảm lo âu, trầm cảm của gia đình bệnh nhân bị bệnh mãn tính nghiêm trọng

Chỉ thị trước: Các bác sĩ và người thân thường thấy mong muốn của bệnh nhân khác nhau, January 2019

Chỉ thị trước: Các bác sĩ và người thân thường thấy mong muốn của bệnh nhân khác nhau

Hội nghị truyền hình có thể làm tăng việc ra quyết định chung trong chăm sóc tế bào, January 2019

Hội nghị truyền hình có thể làm tăng việc ra quyết định chung trong chăm sóc tế bào

Chết ở nhà dẫn đến hòa bình hơn và ít đau buồn hơn, nhưng đòi hỏi sự hỗ trợ rộng hơn, January 2019

Chết ở nhà dẫn đến hòa bình hơn và ít đau buồn hơn, nhưng đòi hỏi sự hỗ trợ rộng hơn

Người chăm sóc chưa thanh toán chân hóa đơn chăm sóc ung thư, January 2019

Người chăm sóc chưa thanh toán chân hóa đơn chăm sóc ung thư

Nghiên cứu xu hướng euthanasia ở Bỉ có bài học cho các quốc gia khác, January 2019

Nghiên cứu xu hướng euthanasia ở Bỉ có bài học cho các quốc gia khác

Làm thế nào các bác sĩ có thể chia sẻ tin xấu với bệnh nhân?, January 2019

Làm thế nào các bác sĩ có thể chia sẻ tin xấu với bệnh nhân?

Chăm sóc giảm nhẹ cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm bớt triệu chứng, nghiên cứu Pitt tìm thấy, January 2019

Chăm sóc giảm nhẹ cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm bớt triệu chứng, nghiên cứu Pitt tìm thấy

Các dấu hiệu cho thấy ai đó gần chết?, January 2019

Các dấu hiệu cho thấy ai đó gần chết?

Mối quan ngại về việc cung cấp chăm sóc giảm nhẹ không nhất quán trên khắp nước Anh, January 2019

Mối quan ngại về việc cung cấp chăm sóc giảm nhẹ không nhất quán trên khắp nước Anh

Chết tại nhà hoặc trong bệnh viện phụ thuộc vào sự giàu có, vị trí và số lượng bệnh, January 2019

Chết tại nhà hoặc trong bệnh viện phụ thuộc vào sự giàu có, vị trí và số lượng bệnh

Hỗ trợ y tế khi chết sẽ không làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe tại Canada, January 2019

Hỗ trợ y tế khi chết sẽ không làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe tại Canada

Sự khác biệt lớn trong quan điểm rút chăm sóc tích cực vô ích, January 2019

Sự khác biệt lớn trong quan điểm rút chăm sóc tích cực vô ích

Các bác sĩ "thường xuyên không chính xác" khi dự đoán sự sống còn cho bệnh nhân bị bệnh đầu cuối, January 2019

Các bác sĩ "thường xuyên không chính xác" khi dự đoán sự sống còn cho bệnh nhân bị bệnh đầu cuối

Chăm sóc cho các nhu cầu sắp chết cần được cải thiện nói GPG của Anh, January 2019

Chăm sóc cho các nhu cầu sắp chết cần được cải thiện nói GPG của Anh

Euthanasia và tự tử hỗ trợ bác sĩ ngày càng được hợp pháp hóa, mặc dù vẫn còn khá phổ biến, January 2019

Euthanasia và tự tử hỗ trợ bác sĩ ngày càng được hợp pháp hóa, mặc dù vẫn còn khá phổ biến

Phân tích toàn cầu thấy việc điều trị cuối đời không cần thiết trong các bệnh viện là phổ biến, January 2019

Phân tích toàn cầu thấy việc điều trị cuối đời không cần thiết trong các bệnh viện là phổ biến

Nghiên cứu kiểm tra chất lượng chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân có các bệnh khác nhau, January 2019

Nghiên cứu kiểm tra chất lượng chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân có các bệnh khác nhau

Yêu cầu bệnh nhân nơi họ muốn chết khi được nhận vào nhà tế bần liên quan đến việc nhập viện ít hơn, January 2019

Yêu cầu bệnh nhân nơi họ muốn chết khi được nhận vào nhà tế bần liên quan đến việc nhập viện ít hơn