Chăm sóc chính / Thực hành chung | LoạI ThuốC, June 2019

Lời khuyên cho sức khỏe bay, June 2019

Lời khuyên cho sức khỏe bay

Mới trong Báo cáo Trung tâm Hastings tháng 4 năm 2015, June 2019

Mới trong Báo cáo Trung tâm Hastings tháng 4 năm 2015

Năm phần trăm cư dân Ontario chiếm phần lớn chi phí chăm sóc sức khỏe, June 2019

Năm phần trăm cư dân Ontario chiếm phần lớn chi phí chăm sóc sức khỏe

Bác sĩ hàng đầu kêu gọi chính phủ Úc dỡ bỏ mối đe dọa về việc bỏ tù từ các bác sĩ làm nhiệm vụ đạo đức của họ, June 2019

Bác sĩ hàng đầu kêu gọi chính phủ Úc dỡ bỏ mối đe dọa về việc bỏ tù từ các bác sĩ làm nhiệm vụ đạo đức của họ

Các nhà nghiên cứu tại Beth Israel Deaconess kiểm tra tác động của OpenNotes đối với an toàn của bệnh nhân, June 2019

Các nhà nghiên cứu tại Beth Israel Deaconess kiểm tra tác động của OpenNotes đối với an toàn của bệnh nhân

Phụ nữ ở các vị trí giáo dục y tế có thu nhập cao vẫn được trả ít hơn nam giới, June 2019

Phụ nữ ở các vị trí giáo dục y tế có thu nhập cao vẫn được trả ít hơn nam giới

Bệnh nhân thường không hài lòng khi bác sĩ sử dụng công cụ chẩn đoán kỹ thuật số, June 2019

Bệnh nhân thường không hài lòng khi bác sĩ sử dụng công cụ chẩn đoán kỹ thuật số

Bệnh nhân có thể ghi lại các lần khám của bác sĩ không? luật quy định gì?, June 2019

Bệnh nhân có thể ghi lại các lần khám của bác sĩ không? luật quy định gì?

Chi phí của bác sĩ cao hơn liên quan đến ít tuyên bố sơ suất, tìm thấy nghiên cứu của Hoa Kỳ, June 2019

Chi phí của bác sĩ cao hơn liên quan đến ít tuyên bố sơ suất, tìm thấy nghiên cứu của Hoa Kỳ

Bác sĩ xác nhận đặt hàng các xét nghiệm không cần thiết thường do sợ chẩn đoán không chắc, sơ suất, June 2019

Bác sĩ xác nhận đặt hàng các xét nghiệm không cần thiết thường do sợ chẩn đoán không chắc, sơ suất

Các bác sĩ được bảo vệ vì các hành vi Good Samaritan, Vương quốc Anh, June 2019

Các bác sĩ được bảo vệ vì các hành vi Good Samaritan, Vương quốc Anh

Không dung nạp lỗi, và đổ lỗi cho văn hóa, thúc đẩy sự dư thừa y tế, nói rằng các bác sĩ Hoa Kỳ, June 2019

Không dung nạp lỗi, và đổ lỗi cho văn hóa, thúc đẩy sự dư thừa y tế, nói rằng các bác sĩ Hoa Kỳ

Tiết lộ rủi ro trước khi điều trị quan trọng đối với bệnh nhân, June 2019

Tiết lộ rủi ro trước khi điều trị quan trọng đối với bệnh nhân

Sự bất đồng của bác sĩ-bệnh nhân đối với sự đồng ý có thông tin có thể dẫn đến việc kiện tụng, June 2019

Sự bất đồng của bác sĩ-bệnh nhân đối với sự đồng ý có thông tin có thể dẫn đến việc kiện tụng

Gắn bó với một bác sĩ là 'vấn đề sống và chết', June 2019

Gắn bó với một bác sĩ là 'vấn đề sống và chết'

Cân bằng cuộc sống công việc cho các bác sĩ: Cái gì, tại sao và cách, June 2019

Cân bằng cuộc sống công việc cho các bác sĩ: Cái gì, tại sao và cách

Làm việc ở nước ngoài như một bác sĩ: Những điều cần biết trước khi bạn đi, June 2019

Làm việc ở nước ngoài như một bác sĩ: Những điều cần biết trước khi bạn đi

Ba điều bạn cần biết khi bệnh nhân của bạn là bác sĩ, June 2019

Ba điều bạn cần biết khi bệnh nhân của bạn là bác sĩ

Bác sĩ kiệt sức: Chạy trên một chiếc xe tăng trống, June 2019

Bác sĩ kiệt sức: Chạy trên một chiếc xe tăng trống

Tôi có hiểu bạn đúng không, doc?, June 2019

Tôi có hiểu bạn đúng không, doc?