Bệnh lao | LoạI ThuốC, June 2019

Tất cả những gì bạn cần biết về bệnh lao, June 2019

Tất cả những gì bạn cần biết về bệnh lao

Chuột tốt hơn khi chẩn đoán bệnh lao so với xét nghiệm chuẩn, June 2019

Chuột tốt hơn khi chẩn đoán bệnh lao so với xét nghiệm chuẩn

Điều gì sẽ xảy ra với xét nghiệm bệnh lao trên da, June 2019

Điều gì sẽ xảy ra với xét nghiệm bệnh lao trên da

BCG có thể bảo vệ chống lao trong gần gấp đôi so với suy nghĩ trước đây, June 2019

BCG có thể bảo vệ chống lao trong gần gấp đôi so với suy nghĩ trước đây

Bệnh lao: Hợp chất vi khuẩn trong đất có thể tạo ra loại thuốc mới mạnh, June 2019

Bệnh lao: Hợp chất vi khuẩn trong đất có thể tạo ra loại thuốc mới mạnh

Sự kết hợp kháng khuẩn có thể chống lại bệnh lao kháng thuốc, June 2019

Sự kết hợp kháng khuẩn có thể chống lại bệnh lao kháng thuốc

Thuốc lao có thể hoạt động tốt hơn những loại khác trong lớp, June 2019

Thuốc lao có thể hoạt động tốt hơn những loại khác trong lớp

Lao kháng thuốc được thiết lập để gia tăng bốn quốc gia có gánh nặng cao, June 2019

Lao kháng thuốc được thiết lập để gia tăng bốn quốc gia có gánh nặng cao

Vi khuẩn từ bệnh xơ nang có thể giúp ngăn chặn bệnh lao kháng kháng sinh, June 2019

Vi khuẩn từ bệnh xơ nang có thể giúp ngăn chặn bệnh lao kháng kháng sinh

Dự đoán hành vi của bệnh lao, June 2019

Dự đoán hành vi của bệnh lao

Mục tiêu cũ, cơ chế mới để khắc phục tính kháng bệnh lao, June 2019

Mục tiêu cũ, cơ chế mới để khắc phục tính kháng bệnh lao

Bệnh lao: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra vi khuẩn bùng nổ tế bào của chúng ta như thế nào, June 2019

Bệnh lao: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra vi khuẩn bùng nổ tế bào của chúng ta như thế nào

Một thử nghiệm mới để nhanh chóng xác định nhiễm trùng lao trên toàn thế giới, June 2019

Một thử nghiệm mới để nhanh chóng xác định nhiễm trùng lao trên toàn thế giới

Sự gia tăng toàn cầu của bệnh lao đa kháng thuốc đe dọa làm trật bánh, June 2019

Sự gia tăng toàn cầu của bệnh lao đa kháng thuốc đe dọa làm trật bánh

Chì thuốc mới được xác định trong cuộc chiến chống lao, June 2019

Chì thuốc mới được xác định trong cuộc chiến chống lao

'Gen sống sót' ngăn chặn các chủng vi khuẩn lao biến thành những 'siêu nhân' nguy hiểm, June 2019

'Gen sống sót' ngăn chặn các chủng vi khuẩn lao biến thành những 'siêu nhân' nguy hiểm

Protein ký sinh trùng có thể giúp thông báo các chiến lược chống lao mới, June 2019

Protein ký sinh trùng có thể giúp thông báo các chiến lược chống lao mới

Thời gian để đưa lao vào một chế độ ăn uống!, June 2019

Thời gian để đưa lao vào một chế độ ăn uống!

Nghiên cứu ở Nam Phi cung cấp bằng chứng thuyết phục mới về vai trò của sự lây truyền từ người sang người trong các dịch bệnh lao kháng thuốc, June 2019

Nghiên cứu ở Nam Phi cung cấp bằng chứng thuyết phục mới về vai trò của sự lây truyền từ người sang người trong các dịch bệnh lao kháng thuốc

Giảm liều lượng thuốc và mất thính giác ở bệnh nhân lao mà không làm giảm hiệu quả, June 2019

Giảm liều lượng thuốc và mất thính giác ở bệnh nhân lao mà không làm giảm hiệu quả